تبلیغات
.:: باشگاه تـکواندو بـبر سفید شهرستان کاشمر ::. - قوانین و مقررات داوری تکواندو

قوانین و مقررات داوری تکواندو :

 

   به نام خدا

 

قوانین مسابقات تكواندو ، تفسیرات و توضیحات آن

 

محوطه مسابقه :

اندازه محوطه مسابقه ۸ × ۸ متر میباشد . محوطه مسابقه باید در سطحی صاف و عاری از هر گونه برآمدگی مزاحم قرار گرفته و با تشک پلاستیكی پوشانده شود . در صورت ضرورت می توان محوطه مسابقه را بر سكویی با ارتفاع یك متر قرار داد . جهت حفظ ایمنی مبارزین باید لبه خارجی محوطه مسابقه با شیب کمتر از ۳۰ درجه با سطح اتصال یابد .

خط مرزی محوطه مبارزه را خط حد مینامند. خط حدی كه در نزدیكی میز منشی و پزشك قرار دارد ، خط حد یك و باقی خطوط  حد به ترتیب جهت عقربه های ساعت خطوط دو ، سه و چهار مینامند .

توضیح :

برای ایمنی مبارزین ، باید اندازه محوطه مسابقه حد اقل۲متر بیرونتر از خط حد با تشك پوشانده شود. بنابر این زمین مسابقه۱۲× ۱۲ متر یا ۱۴ × ۱۴ متر خاهد بود .

 محل استقرار سرداور :

محل استقرار سر داور ۵/۱متر دورتر از نقطه مركزی محوطه مسابقه نزدیك به خط سوم حد است .

محل استقرار داوران كنار :

محل استقرار داوران كنار به فاصله ۵/۰ متر از گوشه خطوط حد قرار دارد . داور كنار شماره یك ، داوری است كه در گوشه خطوط حد یك و دو قرار دارد و بقیه هم جهت با عقربه ساعت داور كنار دو و سه و چهار میباشند.

محل استقرار منشی :

محل استقرار منشی به فاصله ۲ متر از خط حد شماره یك و رو به محوطه مسابقه قرار دارد

محل استقرار كمیته پزشكی :

محل استقرار كمیته پزشكی با فاصله ۳ متر در سمت راست خط حد یك است .

محل استقرار مبارزین :

محل استقرار مبارزین در دو نقطه مقابل به هم و به فاصله ی ۱ متر از مركز محوطه مسابقه و چهار متر از خط حد شماره یك میباشد .

محل استقرار كوچ ها :

محل استقرار كوچ ها به فاصله ۱ متر از مركز خط حد در راستای محل استقرار هر یك از مبارزین است .

محل استقرار میز بازرسی :

برای بازرسی لوازم ایمنی مبارزین ، باید میز بازرسی در نزدیكی ورودی محوطه مسابقه قرار گیرد .

مبارزین

 صلاحیت مبارزین :

۱- دارای ملیت تیم شركت كننده باشند .

۲- توسط فدراسیون تكواندو كشوری معرفی شده باشد .

۳- دارای گواهی نامه دان صادره از كوكی وان یا فدراسیون جهانی تكواندو باشد .  

لباس و تجهیزات مبارز :

مبارزین باید محافظ تنه ، كلاه ایمنی ، كاپ ، ساق بند ، ساعد بند ، دست كش و لثه را قبل از ورود به محوطه مبارزه را بپوشند .

 

طبقه بندی وزنها :

 

وزنها به دو بخش آقایان و بانوان تقسیم و به ترتیب زیر طبقه بندی میشوند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشتم هفتم ششم پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

اوزان

۸۷+ ۸۷- ۸۰- ۷۴- ۶۸- ۶۳- ۵۸-

۵۴-

آقایان
۷۳+ ۷۳- ۶۷- ۶۲- ۵۷- ۵۳- ۴۹- ۴۶- بانوان

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش امتیاز بندی تیمی مسابقات :

رده بندی تیمها بر اساس امتیاز ، طبق دستور العمل زیر می باشد.

 

۱- یك امتیاز پایه ، برای مبارزی كه پس از وزن كشی رسمی وارد محوطه مسابقه می شود .

۲ - یك امتیاز برای هر برد ( شامل برد با استراحت نیز می گردد )

۳- هفت امتیاز اضافی برای هر مدال طلا .

۴ - سه امتیاز اضافی برای هر مدال نقره .

۵- یك امتیاز اضافی برای هر مدال برنز .

 

در صورت تساوی بیش از دو تیم ، رده بندی به روش زیر معین خواهد شد .

۱- بیشترین مدالهای طلا ، نقره و برنز كه توسط تیمها كسب شده است .

۲- بیشترین تعداد مبارزین شركت كننده .

۳- بالاترین امتیاز در وزنهای سنگینتر .

 

زمان مسابقه

زمان مسابقه در سه راند دو دقیقه ای با یك دقیقه استراحت بین راندها میباشد . در صورت تساوی در پایان راند سوم ، بعد از یك دقیقه استراحت راند چهارم بمدت دو دقیقه و با قانون امتیاز طلایی اجرا خواهد شد .

 

قرعه كشی 

قرعه كشی یك یا دو روز قبل از شروع مسابقات در حضور مسئولین فدراسیون جهانی تكواندو و نمایندگان تیمهای شركت كننده انجام میشود .

وزن كشی

وزن كشی مبارزین هر روز مسابقه ، در روز قبل از مسابقات وی انجام می شود .

 

روش اجرای مسابقات:

 

۱- فرا خوانی مبارزین

نام مبارزین باید سه دقیقه قبل از شروع مسابقات در جدول مسابقات سه بار اعلام گردد .( مبارزی كه نتواند تا یك دقیقه پس از شروع جدول در محوطه مبارزه حضور یابد ، كناره گرفته تلقی می گردد .

 

 

 ۲- بازرسی بدنی و تجهیزات

پس از فراخوانی ، مبارزین باید بازرسی بدنی و تجهیزات را در میز بازرسی توسط داور بازرسی كه فدراسیون جهانی تكواندو تعیین نموده ، بگذراند

۳- ورود به محوطه مبارزه

پس از بازرسی ، مبارز با یك كوچ و پزشك (پزشك اجباری نیست) به محل انتظار وارد میشود .

 

۴- شروع و پایان مسابقه 

1) - قبل از آغاز مسابقه سرداور با اعلام  چونگ و هونگ بازیكنان را فرا می خواند . بازیكن باید در حالیكه كلاه ایمنی را در دست چپ گرفته اند وارد محوطه میگردند .

2)- با فرمان چاریوت (خبردار) کیونگ ره ( احترام بگذارید ) بازیكنان رو به هم ایستاده و احترام می گذرانند. ( احترام ایستاده با 30 درجه خم كردن كمر وپیش از 45 درجه خم كردن گردن انجام میشود ) . پس از ادای احترام بازیكنان كلاه ایمنی را بر سر می گذارند.

3) – سر داور با اعلام " چونبی " و" شی جاك " مسابقه را آغاز می نماید .

4) – هر راند مسابقه با اعلام " شی جاك " سرداور آغاز و با " كومان " وی به پایان میرسد. حتی اگر سر داور  "  كومان " را اعلام نكرده باشد ، مسابقه با ایان وقت راند تمام شده می باشد.

5)- پس از پایان راند آخر ، مبارزین باید در محل مربوط به خود رو به هم بایستند .مبارزین باید كلاه ایمنی را از سر برداشته و با فرمانهای " چاریوت " و " كیونگ ره " سرداور ، به یكدیگر احترام گذارده با انتظار اعلام نتیجه توسط سر داور بایستند .

6) – سرداور با بلند كردن دستی كه رو به مبارز میباشد ، برنده را اعلام میكند

7) – مبارزین زمین مسابقه را ترك میكنند .

 

تكنیكها و مناطق مجاز

 

۱- تكنیكهای مجاز

1) – تكنیكهای مشت : اجرای تكنیك مشتی كه محكم گره شده (پارون جوموک).

2)- تكنیكهای پا : اجرای تكنیكهای پا با استفاده از پا كه زیر استخوان قوزك پا قرار دارد .

 

۲- مناطق مجاز

1) – تنه :ضربه زدن با مشت یا تکنیکهای پا به مناطقی که توسط محافظ تنه پوشیده شده ، مجاز است.

البته این ضربات نباید به ستون فقرات اصابت نماید .

2) – سر : منطقه از بدن که بالاتر از استخوانهای ترقوه قرار دارد . تنها ضربه زدن با تکنیکهای پا در این منطقه مجاز میباشد .

 

تکنیکهای مشت : در اصطلاح اصلی کره ای تکنیکها  " پارون جوموک " را میتوان به عنوان مشت کاملا گره شده ، تفسیر نمود .

 

تکنیکهای پا : اجرای هر تکنیک پا با استفاده از قسمتی از پا که زیر استخوان قوزک پا قرار دارد ، قانونی است ، در حالی که استفاده از سایر قسمتهای پا که بالای استخوان قوزک قرار دارد ، مانند ساق یا زانو و غیره مجاز نمیباشد .

تنه : منطقه ای که توسط محافظ تنه پوشیده شده و بین زیر بغل و تاج لگن خاصره قرار دارد ، منطقه قانونی برای ضربه زدن است . بنابراین محافظ تنه باید با توجه به قوانین مربوط به سایز محافظ تنه لازم برای هر وزن و فیزیک بدن مبارز پوشیده شود . . .

 

امـــتیازات

 

۱- مناطق کسب امتیاز :

1) – تنه : قسمتهای آبی یا قرمز رنگ محافظ تنه

2) – صورت : منطقه ای از بدن که بالاتر از استخوانهای ترقوه قرار دارد ( تمام منطقه صورت ، گوشها و پشت سر )

۲- به تکنیکهای مجاز که با قدرت به مناطق مجاز بدن حریف اصابت نمایند ، امتیاز داده می شود .

۳ – امتیازات به شرح زیر دسته بندی شده اند.

1)- یک امتیاز برای ضربه زدن به محافظ تنه .

2)- دو امتیاز برای ضربات چرخشی ( دیت چاگی وفیلی پینی ) به محافظ تنه .

3)- امتیاز برای ضربات  موثر به سر .

۴ – نتیجه مسابقه جمع امتیازات سه  راند است .

۵- ابطال امتیاز :وقتی که مبارزی از طریق اعمال ممنوع اقدام به کسب امتیازی می نماید ، امتیاز مذکور باید باطل شود .

با دقت : به معنای سیمای دقیق تکنیک است که کاملا به محدوده مشخص مناطق قانونی هدف اصابت نماید .

با قدرت :

الف ) – در صورتیکه از محافظ تنه ای که با حسگر الکترونیکی تجهیز نشده استفاده شود : تاثیر قدرت لازم با جابجایی ناگهانی بدن مبارز بر اثر نیروی ضربه مشخص می شود .                                                                                  

ب ) – در صورتی که از محافظ تنه الکترونیکی استفاده شود : قدرت ضربه توسط حسگر الکترونیکی محافظ تنه که با توجه به میزان نیروی لازم برای کسب امتیاز در هر طبقه بندی وزن و نیز جنسیت مبارزین حساس شده ، اندازه گیری می شود .

 

امتیاز گذاری و انتشار آن  :

 

۱ – امتیازات باید بلافاصله ثبت و منتشر شود .

۲ – در صورتی که از محافظ تنه غیر الکترونیکی استفاده شود هر داور کنار باید بلافاصله با وسیله الکترونیکی یا برگه، امتیاز را ثبت کند .

۳– در صورتی که از محافظ تنه الکترونیکی استفاده شود :

1)- امتیازات کسب شده در تنه به طور خودکار توسط فرستنده محافظ تنه ثبت می شود .

2)- امتیازات کسب شده در قسمت صورت باید توسط هر داور کنار با استفاده از وسیله الکترونیکی یا برگه ثبت شود .

۴- در صورت استفاده از وسایل الکترونیکی، ثبت امتیاز یا برگه ، امتیازاتی اعتبار دارند که توسط سه داور کنار یا بیشتر ثبت شوند .

 

اعمال ممنوع ( خطاها و جریمه ها )

 

۱- جریمه هر عمل ممنوع توسط سر داور اعلام می گردد .

۲- جریمه ها به دو دسته  " کینگو " (جریمه اخطار) و " گام جوم " (جریمه امتیاز منفی) تقسیم می شوند.

۳- دو کیونگو به اندازه یک (۱) نمره مثبت برای حریف محاسبه می شود . کیونگو منفرد در جمع نهایی محاسبه نمی گردد.

۴- یک گامجوم به اندازه یک (۱) نمره مثبت برای حریف محاسبه می شود .

۵- اعمال ممنوع (خطاها)

1)- اعمال زیر به عنوان اعمال ممنوع طبقه بندی میشوند . و جریمه آنها یک " کیونگو " می باشد .   ( ۱۱ مورد)

الف: بیرون رفتن از خط (۸×۸ متر)

ب :فرار کردن با پشت کردن به حریف

پ:زمین افتادن

ت:دوری جستن از مسابقه

ث:گرفتن،بغل کردن یا هل دادن حریف

ج:ضربه زدن به قسمتهای پایین بدن

چ:تظاهر به جراحت

ح:ضربه زدن با سر یا زانو

خ:ضربه زدن به صورت حریف با دست

د:رفتار یا گفتار ناشایست مبارز یا کوچ

ذ:بالا بردن زانو به منظور جلوگیری از تهاجم حریف. (ساق گرفتن)

 

2)- اعمال زیر به عنوان اعمال ممنوع طبقه بندی میشوند و جریمه آنها هر یک از آنها یک " گام جم" است.(۶ مورد)

الف:ضربه زدن به حریف پس از اعلام " کالیو " توسط سر داور

ب:ضربه زدن به حریف زمین افتاده

پ:پرتاب کردن حریف به به زمین با گرفتن پای ضربه زننده وی در هوا با دست ، و یا هل دادن حریف بر زمین

ت:ضربه زدن عمدی با دست به صورت حریف

ث:قطع روند مسابقه توسط مبارز یا کوچ

ج:رفتار یا گفتار بسیار ناشایست مبارز یا کوچ

 

۶- در صورتی که مبارزی عمدا از رعایت قانون مسابقات یا فرمان سر داور خودداری کند ، سر داور میتواند پس از یک دقیقه او را با جریمه بازنده اعلام کند.

۷- در صورتی که مبارزی هشت (۸) " کیونگو " ، چهار (۴) " گام جوم " یا ترکیبی از این دو را که به چهار امتیاز منفی برسد، کسب نماید ، سر داور مبارزه را با جریمه بازنده اعلام می نماید.

۸-  " کیونگو " و " گام جوم " در جمع نهایی سه راند محاسبه خواهد شد .

9- زمانی که سر داور مسابقه را برای اعلام کینگو یا گام جوم قطع می کند ، زمان مسابقه از اعلام  " کی شی " تا اعلام " کی سوک " برای ادامه مسابقه ، نباید محاسبه شود .

اهداف تنظیم اعمال ممنوعه و جریمه:

 

۱- برای محافظت از مبارز

۲-برای اطمینان از اداره عادلانه مسابقات

۳-برای تشویق تکنیکهای ویژه و برتر

 

امتیاز طلایی ( مرگ ناگهانی) و اعلام برتری

 

۱-چنانچه پس از سه راند نتوان برنده را مشخص نمود ، راند چهارم اجرا خواهد شد .

۲-اولین بازیکنی که در راند اضافی امتیاز کسب نماید برنده خواهد بود .

توضیح : در صورتی که هیچ یک از مبارزین در راند چهارم امتیازی کسب ننمایند ، برنده بر اساس برتری ، توسط همه داوران مشخص خواهد شد. رای نهایی در مورد برتری باید بر اساس برتری در راند چهارم اتخاذ می گردد .

 

- موارد تعیین برتری به ترتیب اولویت عبارتند از :

 

۱- حمله بیشتر در طول راند چهارم مسابقه

۲- اجرای تعداد بیشتر تکنیک ها ، منظور تکنیکهایی است که امتیاز نداشته اند .

۳-اجرای بیشتر تکنیکهای پیشرفته هم از نظر دشواری هم از نظر ترتیبی .

۴-رفتار و گفتار شایسته و جوانمردانه بازیکن. 

دستور العمل اجرایی :

روش کار برای اعلام برتری به ترتیب زیر است :

۱-پیش از آغاز مسابقه همه داوران باید کارت برتری را دریافت نمایند .

۲-در صورتی که مسابقه به تساوی کشیده شود ، سر داور کلمه " ووسه گیروک " (کارت برتری) را اعلام می کند.

۳-به محض اعلام سر داور داوران کنار باید سر را فرود آورده و در مدت ده ثانیه برنده را ثبت و کارت خود را امضا نموده ، به سر داور تحویل دهند .

۴-سر داور کارت برتری سر داوران کنار را جمع اوری کرده و نتیجه نهایی را ثبت و برنده را اعلام می کند .

۵-پس از اعلام برنده ، سر داور کارتها را به منشی تحویل و منشی نیز کارت ها را به نماینده فنی فدراسیون جهانی تکواندو ارائه می دهد .

 

انواع بــــرد :

 

۱-برد با " ناک آوت "

 ۲-برد با قطع مسابقه توسط سر داور

۳-برد با امتیاز یا برتری

۴- برد با کناره گیری

۵-برد با عدم صلاحیت

۶-برد با اعلام جریمه توسط سر داور

 

توضیح :

 

برد با " ناک آوت "

وقتی مبارزی بر اثر یک تکنیک قانونی ناک داون شده و تا شماره " یودول " (۱۰) قادر به ادامه مسابقه نباشد ، سر داور این نتیجه را اعلام می کند ، وزمانی که سر داور تشخیص دهد که مبارز توانایی ادامه مسابقه را ندارد ،میتواند این نتیجه را پیش از گذشت ۱۰ ثانیه اعلام نماید .

 

قطع مسابقه سر داور :

وقتی که سر داور یا کمیته پزشکی تشخیص دهند ، که مبارز حتی پس از یک دقیقه زمان درمان قادر به ادامه مسابقه نخواهد بود ، یا وقتی که مبارزی به فرمان سر داور مبنی بر ادامه مسابقه توجه ننماید ، سرداور مسابقه را قطع کرده و مبارز دیگر را برنده اعلام میکند .

 

برد با کناره گیری :

الف-وقتی مبارزی به دلیل جراحت یا موارد دیگر از مسابقه کناره گیری می کند .

ب- وقتی که مبارزی پس از پایان زمان استراحت مسابقه را ادامه ندهد یا به فراخوانی برای شروع مسابقه پاسخی ندهد .

پ- وقتی که کوچ به علامت عدم ادامه مسابقه حوله را به درون محوطه مبارزه پرتاب می کند .

 

بردن با اعلام جریمه توسط سر داور:

این نوع برد پس از مجموع ۸ " کیونگو " یا ۴ " گام جوم " (چهار امتیاز منفی)، سر داور بازی را قطع و مبارز خاطی را بازنده اعلام مینماید .

 

 

" ناک داون "

۱- وقتی که بر اثر نیروی تکنیک مبارز هر نقطه از بدن حریف با استثنای کف پا ، با زمین تماس یابد .

۲- وقتی که مبارزی گیج شود ، قصد و توانایی ادامه مسابقه را نشان ندهد .

۳-وقتی که سر داور تشخیص دهد که به دلیل اجرای تکنیک قوی، مسابقه نمی تواند ادامه یابد .

 

توضیح : شرایط ناک داون  

وقتی که مبارز بر اثر یک ضربه به زمین افتد، یا گیج شود ، ویا توانایی پاسخ دقیق به شرایط مسابقه نداشته باشد.

سرداور می تواند حتی بدون شرایط فوق در صورتی که بدلیل اصابت یک ضربه ادامه مسابقه خطرناک باشد و یا وقتی که مورد سلامت مبارزی مشکوک باشد ، ناک داون را اعلام نماید .

 

اقدامات در شرایط ناک داون :

وقتی که مبارزی بر اثر ضربه قانونی حریف ناک داون شود ، سر داور اقدامات زیر را انجام خواهد داد .

 

۱- سر داور با اعلام " گالیو " مهاجم را از حریف ناک داون شده دور می کند .

۲- سر داور با صدای بلند و با فاصله یک ثانیه ای حرکت دست به نشانه گذشت زمان از هانا (یک) تا یول (ده) شمارش میکند .

3- در صورتی که مبارز ناک داون شده در خلال شمارش سر داور ایستاده و تمایل خود را برای ادامه مسابقه ابراز نماید ، سر داور باید بمنظور بهبود مبارز تا " یودول " (هشت)شمارش را ادامه دهد . پس از آن سرداور باید تشخیص دهد که آیا مبارز بهبود یافته یا خیر و در صورت بهبودی با اعلام " کی سوک " (ادامه دهید) مسابقه ادامه می یابد .

4- در صورتی که مبارز ناک داون شده توانایی اعلام آمادگی برای ادامه مسابقه را تا شماره " یودول " (هشت) نداشته باشد ، سر داور مبارز دیگر را با ناک اوت برنده اعلام می کند .

5- شمارش باید حتی پس از پایان راند یا زمان مسابقه هم ادامه پیدا کند .

6- در شرایطی که هر دو مبارز ناک داون شوند ، سر داور تا زمانی که یکی از مبارزین بهبودی کافی نیافته ، باید شمارش را ادامه دهد.

7-چنانچه هر دو مبارز تا شماره یول بهبود نیابند ، برنده مسابقه بر اساس امتیازات تا قبل از ناک داون مشخص میشود .

8- چنانچه سر داور تشخیص دهد که مبارز قادر به ادامه مسابقه نیست ، می تواند بدون شمارش یا در خلال شمارش برنده را اعلام نماید.

توضیح :

هر مبارزی که بر اثر اصابت ضربه به سر ، ناک اوت شود ، می تواند بعد از سی روز بعد از آن با تاییدیه کتبی پزشک متخصص مورد تایید فدراسیون مربوط در مسابقات شرکت نماید .

 

شمارش از یک تا ده به زبان کره ای :

 

 

هانا ، تول ، ست ، نت ، داسوت ، یاسوت ، ایل گوپ ، یودول ،آهوپ، یول

 

روش قطع مسابقه ( کی شی )

وقتی که بادلیل جراحت یک یا هر دو مبارز نیاز به قطع مبارزه باشد ، سر داور اقدامات زیر را انجام خواهد داد .در صورتی که شرایطی به غیر از موارد فوق پیش آید و نیاز به قطع مبارزه باشد ، سر داور با اعلام " شی گان " وقت مسابقه را قطع و با اعلام کی سوک ادامه مسابقه را ادامه خواهد داد .

 

۱- سر داور با اعلام گالیو مسابقه را قطع می کند و با بیان کی شی ( نگه دار ) به منشی دستور قطع و نگه داشتن زمان را می دهد .

۲- سر داور به مبارز اجازه می دهد به مدت یک دقیقه از کمک های اولیه استفاده کند

۳- مبارزی که پس از یک دقیقه نتواند تمایل به ادامه مسابقه را اعلام کند ، توسط سر داور بازنده اعلام می شود . حتی اگر جراحت خفیف باشد .

۴- در صورتی که پس از یک دقیقه وقت درمان ، ادامه مسابقه امکان پذیر نباشد ، مبارزی که با خطایی که مستوجب جریمه گام جوم بوده ، باعث جراحت شده ، بازنده اعلام خواهد شد .

۵-در صورتی که هر دو مبارز زمین افتاده و پس از یک دقیقه توانایی ادامه مسابقه را نداشته باشند ، برنده بر اساس امتیازات قبل از جراحت مشخص می شود .

۶- در صورتی که تشخیص داده شود سلامت مبارز به دلیل عدم هوشیاری یا شرایط خطر ناک در معرض خطر قرار دارد سر داور باید بی درنگ مسابقه را قطع و دستور استفاده از کمک های اولیه را صادر نماید . اگر جراحت بر اثر خطایی با جریمه گام جوم بوجود آمده باشد ، سر داور مبارز خطاکار را بازنده اعلام می کند ، و در شرایطی که ضربه مستوجب جریمه گام جوم نباشد ، برنده بر اساس امتیازات قبل از قطع مسابقه مشخص خواهد شد .

 

عوامل داوری :

 

۱) سر داور

 

۱- کنترل کامل مسابقه بر عهده سر داور است.  

۲ – سر داور فرمانهای : شی جاک ، کومان ، کالیو ، کی سوک ، کی شی ، شی گان ، برنده ، بازنده ، امتیازات منفی اخطارها و عقب نشینی را اعلام می کند .

۳- سر داور باید بر طبق قوانین گفته شده مستقلا تصمیم گیری نماید

۴-اساسا سر داور امتیاز نمی دهد ، اما چنانچه در خلال مسابقه یکی از داوران کنار برای بررسی امتیازی که ثبت نشده دست خود را بالا ببرد ، در این شرایط سر داوردستور گردهمایی داوران را برای برسی صادر می نماید چنانچه دو داور اعلام کلید زدن نمایند و دو داور امتیاز را تایید ننماید ، سر داور برای رفع تناقض رای خود را در مورد امتیاز صادر خواهد نمود .

۵- در صورتی که مسابقه بدون امتیاز یا مساوی به پایان رسد ، برتری در پایان راند چهارم توسط همه داوران مشخص خواهد شد .

۲) داوران کنار :

۱- داوران کنار باید بی درنگ امتیاز را ثبت نمایند .

۲-داوران کنار باید در صورت در خواست سر داور ، نظر خویش را صادقانه در اختیار وی قرار دهند .

 

۳) منشی :

منشی زمان مسابقه ، تایم آوت و قطع زمان را کنترل و نیز امتیازات و یا جرایم را ثبت و منتشر می کند .

ترکیب داوران :

۱- در صورتی که از محافظ تنه غیر الکترونیکی استفاده شود ، تیم داوری هر مسابقه مرکب از یک (1) سر داور و چهار (۴) داور کنار خواهند بود .

 

۲- در صورتی که از محافظ تنه الکترونیکی استفاده شود ، تیم داوری هر مسابقه مرکب از یک (1) سرداور و سه (۳) داور کنار خواهند بود .

 

روش بازبینی ویدیو ( ویدیو ری پلی )

 

۱- در صورتی که در خلال مسابقه اعتراضی نسبت به قضاوت داوران وجود داشته باشد ، کوچ تیم می تواند از سر داور درخواست بررسی فوری ویدیویی نماید .

توضیح : کوچ ها در میز بازرسی کارت همرنگ با محافظ تنه بازیکن را دریافت می نمایند . در صورت نیاز با بالا بردن کارت و اعلام " ویدیو ری پلی " درخواست مشاهده ویدیو مسابقه را اعلام می کنند .

۲- وقتی که کوچ اعتراض خود را اعلام نماید ، سر داور باید به سوی وی رفته دلیل اعتراض را جویا شود . اعتراض برای بازبینی ویدیو ، تنها در زمینه شدت ضربه ، شدت حرکت یا عمل ، عمدی بودن ، زمان یک حرکت در ارتباط با اعلام یا محوطه قابل بررسی می باشد .

۳-سر داور از داور بازبین در خواست بررسی ویدیو را می نماید . یکی از اعضای کمیته نظارت که دارای ملیت مشابه با مبارزین نباشد  ، برای بازبینی آن ویدیو به زمین فرستاده می شود

۴- پس از مشاهده ویدیو ، داور بازبین نتیجه را به سر داور اعلام می نماید در صورتی که داور بازبین و نماینده فنی به توافق نرسند نماینده فنی رای نهایی را صادر خواهد نمود .

سر داور پس از در یافت نتیجه به محل استقرار خود باز می گردد .

- چنانچه اعتراض پذیرفته نشده باشد با اعلام " چونبی " و " کی سو " مسابقه را ادامه می دهد .

- نتیجه داور بازبین باید ظرف دو دقیقه پس از اعلام به وی مشخص شود .

- هر کوچ برای هر مسابقه یک بار فرصت اعتراض دارد .در صورتی که اعتراض پذیرفته (موفق)شود ، حق کوچ برای یک اعتراض دیگر باقی می ماند .

- کوچ برای هر بازیکن ۳ بار می تواند اعتراض کند ، اگر اعتراض وارد شد ، باز می تواند اعتراض کند ، ولی اگر اعتراض وارد نشد تا پایان مسابقه نمی تواند اعتراض کند و کارت وی گرفته می شود .


طبقه بندی: آموزشی،

تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 05:37 ب.ظ | نویسنده : E.N.E & A.H.SH | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.